NIEUWS

Re Use Materials ontwikkelt app om bouwsector circulair te maken

januari 29th, 2019

De Nederlandse bouwsector staat een enorme transitie te wachten. Dat moet ook wel, willen we de ambitie voor een volledig circulaire gebouwde omgeving in 2050 realiteit kunnen maken. De focus hierbij ligt op het oneindig beschikbaar maken van materiaalstromen door het realiseren van hoogwaardig hergebruik binnen de bouwsector. Om deze kringloop te kunnen sluiten zullen sloop- en bouwprojecten meer op elkaar moeten worden afgestemd. Het principe is simpel: wanneer je weet waar materialen (bijvoorbeeld door sloop) vrijkomen, kunnen deze weer op een andere plek hergebruikt worden (zoals nieuwbouwprojecten). En daar ligt ook meteen de uitdaging, want hoe weet je welke materialen zich in een gebouw bevinden? Heerlens ingenieursbureau Re Use Materials denkt hiervoor een oplossing te hebben gevonden. Zij hebben een mobiele materialeninventarisatie-app (iOS) ontwikkeld waarmee van ieder gebouw eenvoudig in kaart gebracht kan worden uit welke materialen het bestaat.

Al deze informatie wordt opgeslagen in een digitaal materialen managementsysteem (Cirdax). Gelijktijdig worden er materiaalpaspoorten gegenereerd die de herkomst en eigenschappen van deze materialen inzichtelijk maken. De materiaalpaspoorten zorgen ervoor dat er op voorhand nagedacht kan worden over de mogelijke route van de materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw. Het ingenieursbureau verwacht een grote toekomst voor applicaties als deze. “De transitie naar een circulaire economie staat inmiddels hoog op de agenda bij veel organisaties, echter ontbreekt het in de markt nog aan concrete tools om dit binnen bestaande projecten, en in dit geval dus bestaand vastgoed, toe te passen”, aldus Maarten Stadhouders, CEO en expert circulaire sloop. Hoewel de inventarisatie-app nu voornamelijk ondersteunend aan de werkzaamheden van Re Use Materials wordt ingezet bij opdrachtgevers als gemeentes en woningcorporaties, wordt deze continue doorontwikkeld en kan het met een aantal kleine aanpassingen gebruikt worden door iedereen die zijn vastgoed circulair wil maken.

Zelfs voor bewoners is de applicatie een erg interessante tool. Zo is het ingenieursbureau in gesprek met de Provincie Groningen​ om de ​app in te zetten bij de woningen in het Groningse aardbevingsgebied om de bewoners te ondersteunen. Architect en CEO Re Use Materials: “Als architect ben ik continue bezig met het bedenken van creatieve oplossingen binnen de bebouwde omgeving. Het gedachtegoed om hergebruik van materialen te stimuleren om een regio zelfvoorzienend te maken is een missie geworden en data is daarbij essentie.” Doordat er al jaren onduidelijkheid is over het aardbevingsrisicogebied en de NAM en de landelijke politiek niet snel genoeg concrete oplossingen kunnen bieden, voelen de plaatselijke bewoners zich niet gehoord, waardoor de dagelijkse frustraties en onzekerheid oplopen. Datzelfde gevoel herkent Oztan ook in Zuid-Limburgse gebieden met de mijnschades. “Ik hoor en zie het, ik weet hoe belangrijk het is om bewoners actief te betrekken bij dit soort processen. Als ingenieursbureau vinden wij vinden dat we daar iets aan kunnen doen. Zeker als we al een bewezen tool in handen hebben die bewoners de mogelijkheid geeft zelf te kunnen bepalen wat ze met hun materialen willen doen.” De één heeft een tekort aan de bijzondere bakstenen en de ander een overschot. Het is een vraag en aanbod proces dat simpelweg gefaciliteerd moet worden. De inventarisatie-app en Cirdax maken dit mogelijk. In Groningen gaat het tenslotte over meer dan 15.000 woningen die grotendeels snel, goed en duurzaam gesloopt en elders weer herbouwd moeten worden. De provinciale politiek ondervindt logischerwijs dat dit een zwaar beladen onderwerp is. Iedereen wil voorwaarts, maar een passende route vinden die alle betrokken partijen en bewoners past is niet makkelijk. “Hopelijk kunnen we met ons Limburgse gereedschap een bijdrage leveren aan een passende oplossing!”, aldus Oztan.

Meer informatie: www.cirdax.com

Geef een reactie