Visie

Onze grondstoffen raken op en dat gebeurt veel sneller dan we denken. Toch wordt maar minder dan 3% van alle sloopmaterialen hoogwaardig hergebruikt binnen de bouw en sloop. Het gros verdwijnt in de verbrandingsoven en zijn we voor altijd kwijt. Een onomkeerbaar proces. Een fundamenteel andere benadering is dus geen kwestie van mogelijke kansen, maar absolute noodzaak. Dit is de drijfveer van Re Use Materials.

 

We moeten bewuster omgaan met onze grondstoffen, zodat deze ook voor onze toekomstige generaties beschikbaar blijven. De omslag naar een circulaire economie is er geen van mooie woorden, maar van concrete oplossingen.

Hier kan Re Use Materials in voorzien, middels:

  • Inzichtelijk maken van grondstoffen en materialen in vastgoed
  • Waarde toekennen aan de grondstoffen en materialen
  • Materialen hoogwaardig hergebruiken of verhandelen
  • Materialen rechten geven en vastleggen in de Blockchain
  • De levensduur van materialen in gebouwen verlengen middels optimaal onderhoud
  • Inzetten en opleiden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Circulariteit meetbaar maken en continue optimaliseren
  • Kennis delen en inzicht verschaffen die circulariteit bevorderen