Consultancy

 

Circulariteit, vastgoed breed

Re Use Materials faciliteert in de transitie naar circulariteit in alle facetten van het vastgoedproces. Van sloop tot ontwerp, bouw en beheer. Door de effecten meetbaar te maken en tussentijds bij te sturen, streven we naar een optimaal resultaat waar de organisatie in de toekomst op kan uitbouwen.

Re Use Materials hanteert een praktijkgerichte aanpak met concrete circulaire toepassingen voor een zo effectief en efficiënt mogelijk grondstoffengebruik.

 

Sociaal maatschappelijk

Wij prefereren een zo hoog mogelijk sociaal maatschappelijk karakter bij ieder project. Zo geven we invulling aan sociaal maatschappelijk vraagstukken, waarbij we samenwerking zoeken met sociale ondernemingen in de betreffende regio.

Financieel

Re Use Materials staat garant dat het toepassen van circulariteit nooit duurder uitvalt dan traditionele ‘lineaire’ projecten. Wij geven vooraf transparant en betrouwbaar financieel inzicht over hoe we het proces zo kostenefficiënt mogelijk kunnen realiseren, waarbij de benodigde investeringen en te behalen besparingen helder tegen elkaar afgespiegeld worden.

 

Beleidsmatig

Met de aanwezige expertise en jarenlange ervaring ondersteunen wij opdrachtgevers met advies op beleidsmatig niveau. Wij helpen wij het opstellen van sloopprotocollen, ambitiedocumenten, beleidsdocumenten, het vaststellen kader, opzetten van KPI’s en het bepalen van de scope.

 
 
 
 
 
 

Offerte aanvragen