Blockchain Certificaten

 

Blockchain, een revolutionaire techniek

Om de waarde van materialen te valideren en eigendomsrechten hieraan te kunnen verlenen, wordt gebruik gemaakt van de Blockchain technologie. In samenwerking met de experts binnen de startup Block Materials (ontstaan vanuit het Europese blockchain incubatieprogramma Techruption) wordt deze unieke koppeling tot stand gebracht:

Het vertrekpunt is altijd de inventarisatie van de aanwezige materialen in het gebouw. Al deze waardevolle informatie (oftewel data) wordt vervolgens gebruikt voor het toepassen van de meerwaarde voor vastgoedeigenaren. Deze data wordt vervolgens gecombineerd met de Blockchain-technologie, zodat het bewijs van eigendom vastgelegd kan worden in een ‘certificaat’. We maken onderscheid in 3 verschillende certificaten: materiaalcertificaten, restwaardecertificaten en CO2-certificaten.

Nieuwe kansen, hogere winsten

Op basis van de eigendomsrechten op materialen kunnen deze materialen ook weer op een andere wijze gebruikt, verkocht of verhuurd worden, waar dit eerder niet kon. Dit zorgt voor een alternatieve kijk op deze materialen en daardoor ook voor mogelijkheid het gedrag van eigenaren ten aanzien van een duurzaam (her)gebruik van materialen in gebouwen te sturen en veranderen.

We ondersteunen de eigenaren van gebouwen en materialen om daarmee hun doelstellingen ten aanzien van lagere (renovatie)kosten, hogere winsten, invulling geven aan duurzaamheidsdoelstellingen, efficiënter beheer van gebouwen, liquiditeitsverbetering en lagere transactiekosten met betrekking tot gebouwen te bereiken.

 
 
 

arrow back