Inzicht

 

Materialeninventarisatie

Om de materialen in een gebouw te kunnen managen dient inzichtelijk gemaakt te worden welke materialen aanwezig zijn in het gebouw. Dit gebeurt aan de hand van een materialeninventarisatie op de projectlocatie die wordt uitgevoerd door een deskundig team van gecertificeerde medewerkers. Uniek aan de werkwijze van Re Use Materials is de exactheid: waar inventarisaties doorgaans gebeuren op basis van aannames, generen wij data op basis van cijfers (menselijke tellingen) en feiten (daadwerkelijk waarneembare eigenschappen).

Middels de Cirdax App wordt data gegenereerd, rechtstreeks geregistreerd in de materialendatabase van Cirdax en wordt er een unieke identiteit aan gegeven: een materialenpaspoort. In samenspraak met opdrachtgever wordt bepaald hoe uitgebreid de inventarisatie wordt uitgevoerd. De Cirdax App maakt het voor opdrachtgevers ook mogelijk zelf de inventarisaties uit te voeren. Voor meer informatie over de mogelijkheden neemt u contact op via info@reusematerials.nl.

Materialenpaspoorten

Een materialenpaspoort geeft materialen identiteit. Deze identiteit wordt bepaald door het toekennen van een aantal unieke eigenschappen per materiaal. Deze eigenschappen zijn bijvoorbeeld kwaliteit, kwantiteit, afmeting, kleur, recyclebaarheid, demontabelbaarheid etc. Naast het toekennen van identiteit op productniveau, is het mogelijk om een paspoort te maken voor een ruimte of een compleet gebouw. Deze verzameling van paspoorten geeft bouwwerken meer waarde, doordat ze het repareren of terugwinnen van materialen tijdens renovatie respectievelijk sloop eenvoudig maken.

 

Alle materialenpaspoorten worden opgeslagen in Cirdax. Hierdoor is de informatie altijd beschikbaar en actueel voor opdrachtgever. Doordat Cirdax gekoppeld is aan de Blockchain technologie, is het mogelijk om ook eigendomsrechten toe te kennen aan materialen en deze vast te leggen in het paspoort.

360° foto’s & 3D visuals

Bij het inventariseren wordt gewerkt met een 360º camera, een unieke methode waardoor materialen zeer gedetailleerd gevisualiseerd kunnen worden en een gebouw of ruimte op afstand te bezichtigen is via Cirdax.

Re Use Materials maakt het ook mogelijk gebouwen volledig in 3D te visualiseren.

 
 
 
 
 
 

 Offerte aanvragen