Cirdax

Vastgoed Informatie Systeem

Data- & consultancybureau Re Use Materials maakt bouw-, beheer- en sloopprocessen circulair. Middels het uitvoeren van gebouwinventarisaties achterhalen ze welke materialen in bestaande gebouwen zitten en registreren deze data in vastgoed informatie systeem Cirdax. Door de materialen een waarde te geven, kan concreet invulling gegeven worden aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik. Het resultaat: een circulair ecosysteem voor materialen. Future proof en nooit duurder dan traditionele trajecten. 

 

Circulaire projecten leveren op dit moment een aanzienlijke CO2 besparing én minimaal 7.8% aan winst op! Dit doet Re Use Materials o.a. door de sloop en de bouw aan elkaar te verbinden: oude gebouwen worden duurzaam ontmanteld en de materialen die vrijkomen worden vervolgens hoogwaardig hergebruikt in een nieuw gebouw. Waste? No way!

Tools & modules

Re Use Materials hanteert een praktijkgerichte aanpak en faciliteert in de transitie een circulair sloop-, beheer- en bouwproces middels consultancy, begeleiding en management.

 Om deze transitie mogelijk te maken heeft het Re Use Materials het materialen managementsysteem Cirdax ontwikkeld, een software bundeling van praktisch toepasbare tools en methodieken die het volgende mogelijk maken:

  •  inzicht in aanwezige materialen;
  • het genereren van materiaalpaspoorten;
  • hoogwaardig hergebruik van materialen bevorderen;
  • materialen verhandelen op de digitale marktplaats;
  • ontwerpen met bestaande materialen;
  • creëren 3D ‘digital twin’ van gebouw;
  • uitvoeren conditiemetingen & opstellen MJOP (NEN2767);
  • resultaten analyseren/rapporteren;
  • CO2 impact berekenen;
  • circulariteit meetbaar maken.