NIEUWS

KRACHTENBUNDELING RE USE MATERIALS EN CONSUL INFRA GROUP IN FINALE COMPETITIE CIRCULAIR DIGITAAL

oktober 23rd, 2018

Ingenieursbureau Re Use Materials is samen met civieltechnisch adviesbureau Consul Infra Group B.V. door naar de finale ronde in de competitie Circulair Digitaal en behoren hiermee tot de 5 beste inzendingen. De gemeente Amsterdam schreef deze competitie eerder dit jaar uit namens de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een conglomeraat van 33 gemeentes, 2 provinciën en de vervoersregio Amsterdam, om het beste ontwerp te kiezen van digitale toepassingen ter stimulering van de circulaire economie in de regio. De MRA is voornemens om de winnende digitale toepassing(en) in te zetten.

 

Met het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050” zette het kabinet in september 2016, onder leiding van de ministeries van I&M, EZ en BZK een ambitieuze lijn neer richting een circulaire economie: 50% circulair in 2030, 100% circulair in 2050. Om deze doelstelling te bereiken heeft de MRA deze competitie uitgeschreven, waarmee zij koploper van Europa hoopt te worden op het gebied van de circulaire economie.

 

Re Use Materials heeft met haar materialen managementsysteem Cirdax een unieke koppeling gelegd met Tenderspot, een door Consul Infra Group B.V. ontwikkeld platform dat vraag en aanbod binnen de infrawereld samenbrengt. Voor de implementatie van de beide programma’s is een unieke visie uitgeschreven door beide partijen en voorgelegd aan de MRA. De krachtenbundeling met de bijbehorende visie leidde tot succes in de 1e ronde van de competitie. Samen met 4 andere partijen wordt eind november bepaald door de MRA welke partij(en) de kans krijgen hun visie te realiseren binnen de Metropool Regio Amsterdam.

 

Over Re Use Materials

Ingenieursbureau Re Use Materials maakt vastgoed circulair. Zij richten zich daarbij op alle fasen van een gebouw: sloop, bouw, renovatie en beheer. Door met materialen managementsysteem Cirdax te achterhalen welke materialen in een gebouw zitten en deze een waarde te geven, geven zijn concreet invulling geven aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik. Het resultaat: Een circulair ecosysteem voor materialen. Future proof en nooit duurder dan traditionele trajecten.

Over Consul Infra Group B.V.

Consul Infra Group B.V. is een civieltechnisch adviesbureau, opgericht in 2015 om met innovatieve software en processen de civiele bouwwereld te ondersteunen. In 2016 werd de digitale marktplaats “Tenderspot” gelanceerd welke tegenwoordig geheel gratis te gebruiken is door bedrijven binnen de civiele bouwwereld om een efficiëntie slag te kunnen maken op bouwprojecten en verspilling van grondstoffen verder te beperken. Naast het ontwikkelen en beheren van Tenderspot levert Consul Infra Group BV consultancy diensten voor overheden, aannemers en andere adviesbureaus.

 

Topfoto: Links naar rechts Maikel Schroën, Maarten Stadhouders, Bart Conjaerts en Iwan Paffen. Erol Oztan van Re Use Materials ontbreekt op deze foto.