Duurzaam Sloopprotocol

protocol3

Het Limburgs duurzaam sloopprotocol is door Re Use Materials in opdracht van de Provincie Limburg ontwikkeld. Ten behoeve van de totstandkoming van dit protocol zijn gesprekken gevoerd met diverse overheden, kennisinstellingen, bedrijven en woningcorporaties om opnieuw evenwicht in de Limburgse woningmarkt te creëren. In het kader van ‘practice what you preach’ is door de Provincie Limburg voor bouwwerkzaamheden aan haar eigen gebouwen (Gouvernement, musea, gebouwen, provinciale wegen) de toepassing van het Limburgs duurzaam sloopprotocol verplicht gesteld.

Het protocol geeft een overzicht van een set aan voorwaarden/criteria waaraan de partijen dienen te voldoen door middel van een raamwerk voor procesaanpak en Programma van Eisen voor enerzijds duurzaam slopen en hergebruik van secundaire grondstoffen anderzijds. Daarnaast omschrijft het protocol op welke wijze de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gekoppeld dienen te worden aan de genoemde werken met als doel deze personen voor te bereiden op en op te leiden voor een meer stabiele arbeidsrelatie. Als laatste dient het protocol om de sloopprocessen inzichtelijk en beheersbaar te maken.

Als ontwikkelaar draagt Re Use Materials zorg voor het uitvoeren van alle werkzaamheden volgens dit Limburgs duurzaam sloopprotocol.

 

download button

Erik Koppe, voormalig gedeputeerde voor Financiën, Volkshuisvesting, Verkeer en Handhaving van Provincie Limburg, legt uit wat het nieuwe Limburgs Duurzaam sloopprotocol inhoud.

 

 

 

 

 

 

arrow back