• 1
Project Details
Project Description

Voormalige ministerie van VROM

Re Use Materials voerde een stoffeninventarisatie uit bij het markante voormalige ministerie van VROM aan de Rijnstraat bij Den Haag Centraal. Het betrof een totale oppervlakte van circa 60.000 m², een pand dat onderdak bood aan ruim 3300 VROM-ambtenaren. Als verantwoordelijke partij voor de sloop van het pand gaf Oranje BV, Re Use Materials de opdracht voor het uitvoeren van de inventarisatie van de te verwijderen/slopen elementen in het gebouw.