• 1
Project Details
Project Description

TU/e

TU/e zal begin 2019 starten met de sloop van twee gebouwen (met een omvang van 17.400 m²) op de campus, daar deze niet meer aansluiten op de huidige wensen van de gebruikers van de universiteit. Re Use Materials heeft hiervoor de materialeninventarisatie uitgevoerd, om op basis van deze informatie - samen met verschillende partijen die binnen TU/e actief zijn – te kijken hoe de sloop van deze gebouwen circulair gemaakt kan worden. Tevens wordt er invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen doordat bestaande materialen op een hoogwaardige manier hergebruikt kunnen worden in nieuwe gebouwen op de campus. Bijzonder hieraan is dat ook studenten van de faculteit Bouwkunde betrokken zijn in deze procesfase. De meerwaarde van dit project wordt samen met TU Eindhoven tot een businesscase vormgegeven, waarbij we de resultaten van de inventarisatie als vertrekpunt hanteren. In deze businesscase wordt concrete invulling gegeven aan de mogelijkheden de te slopen panden met een doorkijk naar de gehele campus. De resultaten van deze businesscase dienen vervolgens als input voor een duurzaam beleidsplan die de TU Eindhoven zelf kan schrijven voor haar gehele gebouwenportefeuille.