• 1
Project Details
Project Description

Sport- en horecacomplex

Re Use Materials heeft een stoffeninventarisatie en bouwkundige opname mogen doen voor een sport- en horecagelegenheid in de regio Parkstad. De stoffeninventarisatie wordt verwerkt in de database en wordt ter beschikking gesteld aan de inschrijvers en de opdrachtgever t.b.v. de aanbestedingsprocedure. Het in totaal 2000m2 tellende complex werd met behulp van een 360°-camera of een 3D-camera in kaart gebracht en opgenomen in de database.

Duurzame en sociale sloop zal plaatsvinden medio 2017, met een fasering waarin eerst een voorsloop plaatsvindt en daarna het overgebleven casco gesloopt wordt. Het strippen gebeurt in een werkproject dat hiervoor ingericht wordt en de uitvoering geschiedt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.