• 1
Project Details
Project Description

Wyckerveste

Voor projectontwikkelaar Wyckerveste in Kerkrade heeft Re Use Materials een uitgebreide materialeninventarisatie van een vastgoedobject uitgevoerd. Door deze resultaten naast de huidige meerjarenonderhoudsplanning te leggen, wordt gekeken hoe de beheer- en onderhoudsfase verbeterd en verlengd kan worden door andere materiaalkeuzes te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de levensduur van de in het vastgoedobject aanwezige materialen te verlengen, maar ook door naar interessante circulaire businessmodellen te kijken. Een voorbeeld daarvan is het model ‘product as a service’, waarbij grondstoffen worden gespaard doordat dit model zich richt op gebruik en service in plaats van op bezit van het product zelf.