Project Details
Project Description

Woningstichting Servatius

Woningstichting Servatius staat voor een sloopopgave van 18 woningen in Maastricht, een project met ambitie! De basis van deze businesscase is het zo goed mogelijk inzicht krijgen in (de waarde van) de aanwezige materialen en het hergebruiken of verhandelen hiervan. Hierbij wordt gezocht naar mogelijkheden voor Servatius om hun huurders meer bewust te maken van de noodzaak van hergebruik en hoe ze hier zelf van kunnen profiteren.

Ook wordt er gekeken naar hoe de woningstichting slim gebruik kan maken van de Blockchain technologie. Deze kan bijdragen aan een effectiever en efficiënter werkproces, het optimaal gebruiken van de restwaarde én het verhandelbaar maken van materialen. Re Use Materials heeft de opdracht gekregen voor de volledige ontzorging van circulaire sloopwerkzaamheden (van het informeren van omwonenden tot toezicht houden en directie voeren), evenals advies over de implementatie van circulariteit en Blockchain technologie.