• 1
Project Details
Project Description

Meander Groep

Meander Groep is de grootste zorgaanbieder in Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Zij biedt diensten aan waar klanten hun hele leven gebruik van kunnen maken, op het gebied van preventie, welzijn, wonen, zorg en gemak. Met 5.000 medewerkers is Meander een van de grootste werkgevers in de regio en heeft ongeveer 29 gebouwen in haar vastgoedportefeuille. Eén daarvan is locatie Vroenhof te Kerkrade, een gebouw dat een totale oppervlakte kent van 6.752 m2. In opdracht van Block Materials heeft Re Use Materials een materialeninventarisatie uitgevoerd over verschillende verdiepingen. Op basis van 12 kenmerken worden de materialen per ruimte geïnventariseerd en geregistreerd in het materialen managementsysteem Cirdax. Wanneer deze data gegenereerd en ingevoerd is, kan de waarde van de materialen toegekend op basis van kengetallen vanuit de markt. Hiermee wordt het mogelijk om de opbrengstwaarde voor het gehele gebouw of voor een bepaald type materialen inzichtelijk te maken. Na het volgen van deze stappen beschikt de opdrachtgever Block Materials over de noodzakelijke data om middels de Blockchain-technologie nieuwe inzichten en businessmodellen te genereren.