• 1
Project Details
Project Description

Gemeente Landgraaf - H. Michaëlkerk

In opdracht van de gemeente Landgraaf, IBA Parkstad Limburg en het kerkbestuur van de H. Michaëlkerk heeft Re Use Materials onderzoek gedaan naar de kansen en knelpunten bij sloop en hergebruik van materialen van de H. Michaëlkerk te Schaesberg in Landgraaf.

De aanwezige materialen in het 1560m2 tellende pand zijn geïnventariseerd waarbij in het bijzonder gekeken is naar de hergebruikmogelijkheden van de vrijkomende mergelsteen en carbonische zandsteen. Ook de mogelijkheden tot behoud van (delen van) de kerk en de klokkentoren is uitvoerig onderzocht. Het onderzoek heeft geresulteerd een in zorgvuldig opgesteld bestek waarbij ingezet wordt op maximaal hergebruik van materialen en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI).