• 1
Project Details
Project Description

BOELS Rental

Met haar 400 vestigingen binnen Europe is Boels Rental de grootste verhuurder van machines en gereedschappen. Om inzicht te krijgen in de waarde van haar vastgoed en sneller te kunnen beslissen of panden behouden, gesloopt, gerenoveerd of afgestoten moeten worden, heeft Re Use Materials een materialeninventarisatie uitgevoerd op één vestiging van circa 600 m2. De data is vervolgens geregistreerd in materialen managementsysteem Cirdax, waardoor het mogelijk is inzichten te genereren in de hoeveelheid van materialen op product- en materiaalniveau, alswel de waarde hiervan. Deze businesscase is geformuleerd door Block Materials (een afgeleide startup van Re Use Materials) die zich richt op het registreren van data uit Cirdax in Blockchain, zodat het eigendomsrecht van al deze materialen ook gegarandeerd kunnen worden.