• 1
Project Details
Project Description

Inventarisatie circulaire bouwprojecten Provincie Limburg

Circulair bouwen is een belangrijke component van het verduurzamen van de bouwsector, ook in Limburg. Om te kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van circulaire bouw, en hoe de Provincie die kan stimuleren, is het allereerst belangrijk een inventarisatie te hebben van de huidige stand van zaken. De Provincie Limburg heeft Re Use Materials opdracht gegeven een kwalitatief en provincie breed onderzoek uit te voeren bij gemeentes, woningcorporaties, belangenorganisaties, kennisinstellingen en andere partijen. Hiermee is in de opgeleverde onderzoeksrapportage antwoord gegeven op vragen als: ‘Welke circulaire bouw- en sloopprojecten staan er op de planning voor de komende 5 jaar?’, ‘Wat zijn hierbij eventuele belemmerende factoren?’ en ‘Hoe kunnen circulaire projecten elkaar versterken?’.