• 1
Project Details
Project Description

Food Center Amsterdam

De komende jaren bouwt Marktkwartier voor de ondernemers op het FCA een nieuw Food Center. Er komen moderne bedrijfshallen en een up-to-date infrastructuur met collectieve voorzieningen en gescheiden verkeersstromen voor klanten, aanvoer en werknemers. Re Use Materials heeft de opdracht gekregen deel uit te maken van de ingewikkelde herstructurering. Om invulling te geven aan de ambitieuze circulariteitsdoelstellingen op het gebied van grondstoffenbeleid, hebben we als startpunt een materialeninventarisatie uitgevoerd van het volledige bedrijventerrein van circa 70.000m2.

De geïnventariseerde kansrijke materialen worden zichtbaar gemaakt via het online portaal materialenmarktplaats.nl, dat wordt opengesteld voor architecten en andere betrokken partijen binnen het project. De materialen uit de huidige panden kunnen hierdoor opnieuw toegepast worden binnen de bouw van het nieuwe Food Center. Daarmee zal ook uw nieuwe gebouw voor een groot deel circulair worden. Naast een bijdrage te leveren aan de circulaire ambitie, zal ook een stukje historie bewaard en vertaald worden naar de toekomst van het nieuwe Food Center.
Duurzaam slopen heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar is tevens financieel voordeliger ten opzichte van traditionele sloop. Oftewel: hoe meer materialen we kunnen hergebruiken, des te lager zullen de sloopkosten uitvallen.