• 1
Project Details
Project Description

Treebeek in beweging

Treebeek (Brunssum) wordt op grote schaal nieuw ingericht. De afgelopen jaren zijn reeds intensieve stappen in de verbetering van de kwaliteit van de hele wijk gemaakt en deze zetten zich door in de vernieuwing rondom het Treebeekplein. Zo worden 96 portieketagewoningen aan dit plein gesloopt, waarbij de ambitie geldt dat de vrijkomende sloopmaterialen uit de flats hergebruikt kunnen worden bij de bouw van nieuwe woningen.

Samen met woningcorporatie Wonen Zuid heeft Re Use Materials circulariteitskaders opgesteld, op basis waarvan:

  • De aannemers zijn geselecteerd voor de uitvoering van het project;
  • Binnen het bouwteam de ambities zijn geformuleerd omtrent circulariteit;
  • Samen met de slooppaannemer vooronderzoeken zijn uitgevoerd wat betreft de demontage van elementen uit de portieketageflats (het financiële competent speelt hierin een belangrijke rol);
  • Samen met de partners in het bouwteam een werkplan is opgesteld, waarbij materiaalhergebruik- en recycling een belangrijke pijler is;
  • Realistische en uitvoerbare KPI’s in het werkplan zijn opgenomen omtrent circulariteit.

Om deze sloop circulair te laten verlopen, neemt Re Use de sloopbegeleiding voor haar rekening en monitort zij de circulaire activiteiten binnen het project. Ondersteunend hieraan is het materialen managementsysteem Cirdax ingezet om de circulariteit vast te leggen, meetbaar te maken en de performances van het project inzichtelijk te maken.