• 1
Project Details
Project Description

Eigen Haard

Woningstichting Eigen Haard werkt aan de duurzame herontwikkeling de woonwijk Fridtjof Nansenhof in Amsterdam-West. Re Use Materials heeft een materialeninventarisatie mogen verrichten voor 50 woningen die na sloop plaats zullen maken voor vier nieuwe energiezuinige woonblokken. De geïnventariseerde materialen zijn geregistreerd in het materialen managementsysteem Cirdax, om erachter te komen welke elementen opnieuw toegepast kunnen worden in het nieuwe ontwerp. Middels deze lokale toepassing van hoogwaardig hergebruik en recycling wordt het nieuwbouwproject zo circulair mogelijk ingericht. Re Use Materials maakt onderdeel uit van het ontwerpteam die de woningcorporatie te adviseert over circulariteit, het bepalen van ambities en het opstellen van een KPI-schema met duurzaamheidseisen voor de gehele planontwikkeling Fridtjof Nansenhof die betrekking hebben op de sloop-, nieuwbouw en gebruikersfase.