• 1
Project Details
Project Description

Gemeente Heerlen

Re Use Materials ondersteunt de afdeling duurzaamheid van de Gemeente Heerlen in het opstellen van een beleid over circulariteit en duurzame sloop. Een belangrijk onderdeel daarvan is het concrete KPI schema, waarin de mate van circulariteit meetbaar wordt gemaakt voor fysieke vastgoedvraagstukken in de gemeente. Hiermee wordt een duurzaam toekomstig gebruik van gebouwen gewaarborgd, waarbij de focus ligt op hergebruik, het sluiten van kringlopen en de inzet van Social Return on Investment (SROI).

Tevens zal, op wens van de gemeente Heerlen, worden ingegaan op de Blockchain technologie en hoe deze innovatieve techniek kan bijdragen aan efficiënt en effectief grondstoffen gebruik binnen de gemeente.